Ar-Ge İşbirlikleri Fuarı

ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİ FUARI HAKKINDA

Araştırma Merkezleri, kamu, özel sektör ve üniversiteler bünyesinde yer almaktadır. Her birisi farklı amaç için kurulmuş bu araştırma merkezleri, yapmış oldukları faaliyetler ile insanlığa yeni teknolojiler, ürün ve hizmetleri kazandırmaktadır. Ar-Ge işbirlikleri fuarı; Ar-Ge projelerinin; ürün, hizmet ve teknolojilerini ticarileştirme ve işbirliklerini geliştirmek amacı ile tanıtmalarına odaklanmıştır.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Ar-Ge Projeleri
 • Üniversiteler ve Ar-Ge Merkezleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Uluslararası Ar-Ge Merkezleri
 • Kamu Ar-Ge Merkezleri
 • Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri
 • Yatırımcı Kuruluşlar
 • Ticarileştirme Kurum ve Kuruluşları
 • STK’lar

ZİYARETÇİ PROFİLİ

 • Bilim insanları
 • Kamu yetkilileri
 • Özel sektör Ar-Ge Yetkilileri
 • Üniversite Ar-Ge Görevlileri
 • Yatırımcı Şirketler
 • Ar-Ge Şirketleri
 • Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri