Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi

ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ HAKKINDA

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri ile ilgilenen tüm paydaşların buluştuğu, ulusal ve uluslararası sektörün uzman isimlerinin konuşmacılar arasında yer aldığı ve somut işbirliklerinin yapılmasının amaçlandığı, üç gün sürecek paneller ve çalıştaylar bütünüdür.

Panellerde 10. Kalkınma Planı çerçevesinde öncelikli Ar-Ge konuları ele alınmaktadır. Bu çerçevede, yeni trendler ve yaklaşımlar, finansman ve ticarileşme, gelişmekte olan ülkelere özgü politikalar, temel bilimler, sağlık, imalat, internet, uzay ve havacılık, enerji, yeni malzemeler, tarım ve gıda, otomotiv, ulaştırma, yeşil teknolojiler konuları panellerde öne çıkacak konular arasındadır.

KATILIMCI VE ZİYARETÇİ PROFİLİ

 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumları
 • Özel Sektör Kuruluşları
 • Uluslararası Katılımcılar

ORGANİZASYON ETKİLEŞİM ALANLARI

 • Kongre – Paneller
 • Fuar
 • Bir-e-Bir Görüşmeler
 • Ortak Akıl Toplantısı
 • Ar-Ge Yönetim Toplantıları

KAMU’NUN AR-GE HEDEFLERİNE GÖRE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

 • Dijital Teknoloji
 • Nanoteknoloji
 • Biyoteknoloji
 • Sağlık Endüstrisi
 • İmalat Sanayii
 • Bilişim
 • Uzay ve Havacılık
 • Enerji
 • Tarım ve Gıda
 • Otomotiv
 • Ulaştırma
 • Yeşil Teknolojiler

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 • Yeni Trendler ve Yaklaşımlar
 • Finansman ve Ticarileştirme
 • Gelişmekte Olan Ülkelere Özgü Politikalar
 • Temel Bilimlerin Rolü
 • Tematik Bölümler